Pro kalendářní rok 2020 se nám podařilo získat podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro realizaci projektu „Podpora vzdělávání TADY A TEĎ“, kterému se věnujeme v různých modifikacích již od počátku existence naší organizace.
Projekt reaguje na školní neúspěšnost romských žáků, kteří předčasně opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním nebo ukončují své studium […]