Doba trvání: od roku 2004 program „Podpora vzdělávání“; od roku 2007 je program v rámci registrované sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina: Rodiny s nezaopatřenými dětmi žijící v sociálním vyloučení nebo ti, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi (např. cizinci).
O službě: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je registrovaná sociální služba. […]