Tereze je 22 let a na ZČU v Plzni studuje mezinárodní vztahy. Před prázdninami u nás absolvovala v rámci studia stáž a díky tomu se seznámila i s dalším fungováním naší organizace. Zapojila se ale především do přímé práce s dětmi. S novým semestrem jsme ji přivítali zpět. Tereza se stala naší dobrovolnicí a v […]