Doba trvání: 2011 – dosud 
Cílová skupina: jednotlivci a rodiny s dětmi v Plzni žijící v sociálním vyloučení nebo jím ohrožení
O službě: Terénní programy jsou registrovaná sociální služba. Klienti nejčastěji vyhledávají pomoc při hledání vhodnějšího a stabilnějšího bydlení, zajištění zaměstnání, doprovod a asistenci při jednání na úřadech, zprostředkování dluhového či právního poradenství, v případě cizinců pomoc při vyřízení pobytového statusu apod. Klient […]