Doba trvání: 2011 – dosud 

Cílová skupina: jednotlivci, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

O službě: Terénní programy jsou registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách. Klienti nejčastěji vyhledávají pomoc při hledání vhodnějšího a stabilnějšího bydlení, zajištění zaměstnání, doprovod a asistenci při jednání na úřadech, zprostředkování dluhového či právního poradenství, v případě cizinců pomoc při vyřízení pobytového statusu apod. Klient si určuje sám cíl spolupráce a v rámci ní se terénní aktivizační pracovník snaží klienta v co největší možné míře osamostatnit, předat mu potřebné dovednosti, které dosud postrádá, aby uměl podobnou situaci v budoucnu řešit sám a nemusel již vyhledávat pomoc podobného charakteru.

Služba je v roce 2021 financována z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně.