Doba trvání: 2011 – dosud 

Cílová skupina: jednotlivci a rodiny s dětmi v Plzni žijící v sociálním vyloučení nebo jím ohrožení

O službě: Terénní programy jsou registrovaná sociální služba. Klienti nejčastěji vyhledávají pomoc při hledání vhodnějšího a stabilnějšího bydlení, zajištění zaměstnání, doprovod a asistenci při jednání na úřadech, zprostředkování dluhového či právního poradenství, v případě cizinců pomoc při vyřízení pobytového statusu apod. Klient si určuje sám cíl spolupráce a v rámci ní se terénní aktivizační pracovník snaží klienta v co největší možné míře osamostatnit, předat mu potřebné dovednosti, které dosud postrádá, aby uměl podobnou situaci v budoucnu řešit sám a nemusel již vyhledávat pomoc podobného charakteru.

Službu často nabízíme rodinám, které jsou zároveň zapojeny do programu Podpora vzdělávání a to z důvodu, že pokud není socioekonomická situace domácnosti v rámci možností stabilizovaná, nezbývá prostor pro systematické zaměření se na vzdělávání dětí.

Služba je realizována z dotace v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019″.