Projekt „Školský sociální pracovník a program Mentoring“ je realizován od 1.11. 2022 do 31. 10. 2023 díky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování města Plzně a reaguje na školní neúspěšnost žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří předčasně opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním nebo ukončují své studium střední školy již v 1. ročníku […]