Plzeň | 13. 4. 2021

Dočasný azyl pro lidi bez přístřeší byl v březnu a dubnu v prostorách DEPO2015 v provozu od 24. 3. do 12. 4. Kapacita noclehárny (55 lidí) byla naplněna již po 3 dnech. Někteří nocležníci a nocležnice prostor opouštěli, přijímáni byli jiní. Noclehárnu i nízkoprahové denní centrum využilo během 20 dnů […]