Na konci ledna jsme společně s organizací Ponton uspořádali konferenci s názvem „Inkluze v předškolním školství“. Na konferenci jsme představili naši činnost a upozornili jsme zejména na projekt K.O.Z.A., na kterém se podílíme.
Kromě zástupců dalších neziskovek se konference zúčastnily ředitelky plzeňských MŠ, zástupce ÚMO 2 Plzeň, vedoucí Odboru státní sociální péče MMP, JUDr. Svatava […]