období realizace: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Dle dat Rejstříku zahájených exekucí bylo v ČR zahájeno desetitisíce exekucí na děti a mladé dospělé. Očekávaná novela NOZ a OSŘ přijatá v minulém roce 2021 měla nechvalnou raritu dětských exekucí vypořádat. Není však retroaktivní a „starých“ exekucí se netýká. Dětské exekuce nadále otřásají základy právního státu a proto je cílem naší práce zastavovat exekuční tituly vydané na děti před rokem 2021. A to jak formou individuálního právního zastupování, zejména však působením na odpovědné instituce se záměrem zastavovat exekuce plošně. Očekáváme, že spolupráce s aktéry napříč ČR nás posune blíž ke kýženému cíli.

Pro další informace a aktuality navštivte webové stránky Za děti bez dluhů.

Projekt finančně podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.