Na konci ledna jsme společně s organizací Ponton uspořádali konferenci s názvem „Inkluze v předškolním školství“. Na konferenci jsme představili naši činnost a upozornili jsme zejména na projekt K.O.Z.A., na kterém se podílíme.

Kromě zástupců dalších neziskovek se konference zúčastnily ředitelky plzeňských MŠ, zástupce ÚMO 2 Plzeň, vedoucí Odboru státní sociální péče MMP, JUDr. Svatava Glancová, zástupci ZŠ, i soukromých předškolních zařízení. „Hodně mě zaujal příspěvek paní Tetzeliové z odboru školství plzeňského magistrátu a následná diskuze k legislativním změnám související s povinným předškolním vzděláváním,“ doplňuje sociální pracovnice Michaela Vizinová, která má na starosti náš předškolní klub.

Klíčovou změnou plynoucí z nové legislativy je povinnost navštěvovat mateřskou školu pro děti ve věku pěti let. „Pro nás je tak nyní zásadní o změně s našimi klienty hovořit a na novou situaci je připravit,” dodává Vizinová.

V projektu K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace) jsme partnerskou organizací společnosti Člověk v tísni a zajišťujeme projektové aktivity v Plzni. Díky projektu můžeme provozovat náš předškolní klub, podporovat děti školního věku ve vzdělávání a pracovat i s jejich rodiči. Michaela Vizinová ještě upřesňuje cíle projektu: „Během tří let by předškolním klubem mělo projít minimálně 30 dětí předškolního věku, ale podpoříme rovněž minimálně 40 školáků. Projekt dále otvírá prostor i na podobná setkání, jako byla právě lednová konference. Společně s dalšími organizacemi a institucemi tak můžeme řešit problémy, se kterými se v naší práci setkáváme.“

Velké poděkování patří všem zúčastněným a rovněž Pontonu za poskytnuté zázemí!

Projekt K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.