Projekt s názvem „Komplexní podpora dětem TADY A TEĎ“ realizujeme od 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 díky podpoře programu Pomozte dětem donorů Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a České televize.

Projekt řeší situaci dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, které jsou výrazně ohrožené školním neúspěchem a předčasně opouštějí vzdělávací systém. A to často jen se základním vzděláním – a v důsledku jako nekvalifikovaná pracovní síla.

Těmto dětem nabízíme podporu ve formě těchto projektových aktivit:

  • Program Individuální osvěty o krizových tématech
  • Svépomocná skupina „Dámský klub“ pro dospívající dívky ve věku 14 – 18 let
  • Program Mentoring – individuální průvodce tranzitním obdobím žáků mezi základní a střední školou.