období realizace: 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019

Projekt „Pod lampou“ vychází ze známého rčení, že „Pod lampou je největší tma“. Poslední roky se v Plzni snažíme pravidelně pořádat akce jak pro naše klienty, tak i pro veřejnost. Tuto činnost vnímáme jako nedílnou součást osvětové role nevládní organizace. Poskytujeme služby Plzeňanům, kteří často žijí v nuzných podmínkách. Zmíněné rčení je především metaforou pro naše přesvědčení, že významná část veřejnosti vidí pouze dopady – a většinou jsou to ty negativní – fenoménů chudoby a sociálního vyloučení. I když je mezi námi chudých lidí mnoho a denně je potkáváme, málokdo je schopen vidět a porozumět i primárním důvodům a mechanismům, které je do těchto tíživých životních situací dovedly. Osvětová činnost směrem k široké veřejnosti pro nás z těchto důvodů nabývá na významu. Pořádání akcí, kde bychom s veřejností mohli diskutovat, je cesta, která, dle našich zkušeností, směřuje k porozumění, které je základním předpokladem řešení problémů.

V roce 2019 díky projektu uskutečníme či se zúčastníme minimálně 10 akcí, kde by veřejnost mohla diskutovat s profesionály z řad našich kolegů a kde by se mohla seznámit s významem činnosti nejen naší organizace. U minimálně 5 akcí plánujeme výstup v podobě tiskové zprávy, kterou nabídneme médiím.

Projekt je hrazen z dotačního programu Sociální oblast – Podaná ruka, který v rámci rozpočtu MO Plzeň 3 realizuje  Úřad městského obvodu Plzeň 3.