21. 7. 2020

Ve 22. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem jsme se dostali do úžasné společnosti 30 organizací, které byly ze sbírky podpořeny. Díky tomu jsme s projektem Komplexní podpora dětem TADY A TEĎ dosáhli na krásnou částku 327 531 Kč. Náš projekt řeší situaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou výrazně ohrožené školním neúspěchem. Takové děti často opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním, případně ukončují střední školu hned v 1. ročníku, a směřují na trh práce jako nekvalifikovaná pracovní síla. Tyto trajektorie mladých lidí chce projekt měnit prostřednictvím individuální osvěty pro děti o krizových tématech, skrze již osvědčený program Mentoring (mentor či mentorka jako průvodci tranzitním obdobím žáků a zákyň mezi ZŠ a SŠ) a skrze svépomocnou skupinu „Dámský klub“ pro dívky ve věku 14 až 18 let.

Další informace o 30 podpořených organizacích a jejich projektech lze najít na webu Pomozte dětem. Charitativní sbírku každoročně realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Projekt Komplexní podpora dětem TADY A TEĎ realizujeme od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.