Díky opakované podpoře Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci charitativního projektu Pomozte dětem jsme znovu byli podpořeni tentokrát ve spolupráci s Moneta Money Bank (MMB), jakožto dárcem. Předmětem daru byly moderní počítače a multifunkční tiskárna, které vytvářejí terénním pracovníkům adekvátní technické zázemí v konzultačních místnostech a v Ambulantní poradně. Zároveň optimalizují činnost vedení organizace při plnění provozních, administrativních a ekonomických úkonech spojených s prací na počítači Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Moneta Money Bank (MMB) vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí pro vybrané organizace v rámci projektu Pomozte dětem.

Děkujeme moc Nadaci rozvoje občanské společnosti za pokračující spolupráci a Moneta Money Bank (MMB) za materiální dar.