Plzeň | 1. 2. 2022

Milostivé léto (dále jen ML) skončilo. Prvotní hodnocení ukazují na nenaplněný potenciál institutu, který je jedním z řady humanizačních opatření řešících předluženost stovek tisíc lidí v Česku. Co jsme v TADY A TEĎ dělali v rámci ML se dočtete níže. 

Na konci října, kdy ML začínalo, bylo v Česku téměř 4,58 milionu exekucí. Mělo je 711 tisíc lidí. Za poslední čtvrtletí roku 2021 přitom začali exekutoři řešit 109 tisíc nových případů. Ještě v polovině prosince autoři návrhu ML z řad poslanců odhadovali, že ML může pomoci polovině lidí s exekucemi vůči veřejným institucím, respektive že počet exekucí by mohl spadnout o třetinu. Zmíněných 700 tisíc lidí má exekuce přímo, přímý dopad tedy mají na sociální situace minimálně dvoj- až trojnásobku lidí (partnerů, dětí atd.), což se již blíží pětině či šestině všech obyvatel země.

Novinář David Klimeš ve svém newsletteru z 20. prosince hodnotil ML jako úspěšné, tedy alespoň oproti původním předpokladům, které vycházely zejména z absence masivní kampaně k ML na jeho začátku: „Propagaci milostivého léta převzaly neziskovky jako Člověk v tísni, přidali se mnohé banky a finanční instituce, dále pak některá města a nakonec pod tlakem i zdravotní pojišťovny a další významní hráči. Teď je důležité, aby milostivé léto využilo co nejvíce lidí v dluhových pastech. Až pak budeme moci dumat, co s těmi, co to nevyužili, nevěděli o tom, nebo neměli ani na jistinu a jsou stále v neřešitelné situaci.“

Netrvalo dlouho a nadějně znějící proklamace vystřídalo spíše vystřízlivění. Přehledný text datové novinářky Kateřiny Mahdalové Exekuce v datech: Milostivé léto podle odhadů pomůže jen zlomku dlužníků ze 4. ledna naznačuje již v titulku, že původní potenciál institutu zůstane spíše nevyužit. „Podle odhadu Institutu prevence a řešení předlužení má v tuto chvíli naději na zastavení exekuce zhruba desetina dotčených dlužníků (čili zhruba 70 tisíc lidí, pozn.).“ Text ale kromě hodnocení ML ukazuje plastický obraz problému s exekucemi, kontextualizuje příčiny dluhů (půjčky řeší zejména základní potřeby, nikoli rozmary typu vánoční dárky či dovolené) a vyvrací některé přetrvávající mýty.

Není tedy divu (alespoň subjektivním pohledem pomáhající organizace, která řadu let a každodenně sleduje dopady exekucí na konkrétní lidi), že se již začínají ozývat hlasy volající po prodloužení či zopakování Milostivého léta. Faktorů, které zamezily masivnějšímu zapojení dlužníků, byla celá řada. V bodech:

1) Zpočátku velmi omezený zdroj informací, které měly cirkulovat a směřovat hlavně směrem k dlužníkům, později se situaci zlepšila, ale lokální rozdíly byly obrovské (viz vzorná Praha a letargické Brno, v Plzni si na přístup města nemůžeme stěžovat, informovat město začalo ještě několik týdnů před zahájením ML)
2) Do listopadu (v praxi minus měsíc ML) panovala nejistota ohledně zdravotních pojišťoven. Exekuce na pojištění tvoří největší množinu u exekucí u veřejných. Až v průběhu listopadu padlo rozhodnutí, že penále na neuhrazeném pojistném tvoří část tzv. příslušenství a není tedy nutné jej zahrnovat do částky původního dluhu.
3) Samotný proces zjišťování struktury exekucí „lustrací“ na okresních soudech a posléze komunikace s věřiteli a exekutory probíhá písemně – v době volání po digitalizaci je to sice absurdní, ale v praxi to opět znamenalo překážky na cestě k oddlužení, pokud tedy člověk neměl nějakým zázrakem našetřené peníze.
4) A pokud lidé našetřeno měli, mnohým z nich sebral vítr z plachet krach některých dodavatelů energií, následné vysoké ceny záloh. Prostředky v tu chvíli často musely putovat jinam – na přečkání zimy.
5) Nezanedbatelná množina exekucí vůči veřejným institucím byla dříve přeprodána. Typicky šlo o praxe dopravních podniků, které svoje dluhy prodaly subjektům jako je , které se živí tím, že dluhy koupí a následně vymáhají s exekutory – samozřejmě „napálené“ o další astronomické částky, o kterých se poctivým podnikatelům ani nezdá. Na tyto exekuce se ML také nevztahuje, jde o soukromé společnosti. Jen tak mimochodem, tyto subjekty se podílely a podílejí na přetrvávajícím vymáhání dětských dluhů, jako např. Český inkasní kapitál.
V individuálních případech nezapojení do ML bychom samozřejmě narazili na překážky další. Chcete-li si poslechnout Pro a proti opakování Milostivého léta, doporučuji stejnojmennou relaci Českého rozhlasu Plus. Argumentují exekutor Prošek a náš kolega Daniel Hůle z Člověka v tísni.

 

Zdroje: Facebook – Digitální knihovna MZK; Události, Česká televize, 21. 1. 2022 (iVysílání, www.ceskatelevize.cz); archiv TAT

Tolik k perspektivě celostátní. Co jsme ale v rámci Milostivého léta dělali v TADY A TEĎ? Již měsíce před spuštěním dosud největší oddlužovací akce Česka jsme informovali stávající i bývalé klienty, snažili se je připravit na tuto příležitost. Na podzim jsme se pak velmi rychle shodli na potřebě vymezit na ML patřičný čas – každou středu od 9 do 11 hodin tak fungovala speciální poradna k ML.

Stovky lidí jsme instruovali telefonicky. Mnozí nám volali i z jiných regionů, nejčastěji jsme je odkazovali na helplinku Člověka v tísni, případně vysvětlovali podstatu ML – na co se vztahuje, na co ne. Zásadní je, že poradnu využívali i lidé, kteří nepatří mezi „běžné“ uživatele sociálních služeb. Cílová skupina poradny se významně rozšířila. Desítky lidí se v poradně rozhodly pro další postup a je pravděpodobné, že další lidé si pomohli sami. Deseti lidem včetně několika stávajících klientů se podařilo smazat všechny jejich exekuce, na které se ML vztahovalo.

PŘÍBĚH#1 
To byl také příklad paní Růženy (na úvodním obrázku z Událostí ČT zády ke kameře), která se o Milostivém létu dozvěděla ještě od kolegyně s několikaměsíčním předstihem. Růžena řeší své exekuce, ale taky ty, které „zdědila“ po exmanželovi. Poslední roky nepřetržitě pracovala a brzy nastoupí do nového zaměstnání. Několik měsíců nyní pobírala podporu v nezaměstnanosti – a i z tohoto omezeného příjmu dokázala ušetřit a smazat 4 exekuce vůči veřejným institucím. Díky úzké spolupráci s Člověkem v tísni pak z darů speciální sbírky mohla uhradit ještě dvě exekuce u dopravních podniků a VZP. Odpadlo ji tím příslušenství ve výši téměř 15 tisíc korun.
PŘÍBĚH#2 
Paní Monika (na fotce vpravo dole) díky poradně doplatila exekuci u dopravních podniků. Jako dvacetiletá jela několikrát, dle svých slov „nezodpovědně“, načerno. Žila pak dlouho v Ostravě a o exekucích se dozvěděla později, když se vrátila na západ Čech. „Nezodpovědné“ jednání, které způsobilo škodu v řádech stovek korun, znamenalo v roce 2021 dluhy v celkové výši více než 150 tisíc korun. Exekucí u PMDP měla celkem 5, z toho 4 byly přeprodány, a tedy nemohly být subjektem ML. Za nezaplacený lístek v tehdejší hodnotě 6,- Kč paní Monika v následujících letech zaplatila srážkami ze mzdy úhrnem více než 7 500,- Kč. V rámci ML doplatila několik set korun a jednorázový poplatek exekutorovi ve výši 908,- Kč. Došlo tím k milosrdnému odpuštění dalšího příslušenství ve výši 12 tisíc korun… Díky poradně si Monika vzpomněla ještě na dluh, který Fakultní nemocnice Plzeň ještě dnes vymáhá na jejím synovi. Věc již řešíme jako jiné dětské exekuce v rámci projektu Za děti bez dluhů. Další sociální pracovnice Bára navíc paní Moniku instruovala, jak může žádat o dlužné výživné. Poradna tedy obecně stíhala klientům pomáhat na více frontách.Milostivé léto končí a my už vyhlížíme jeho opakování, které bude mít snad větší šanci na „úspěch“ většího počtu dlužníků. Původní biblický pojem Milostivého léta (anglicky Jubilee) odkazoval k propouštění otroků a navracení majetku, který jim byl sebrán. Bylo by skvělé, kdyby se dařilo systém exekucí nadále humanizovat a lidi z tohoto neviditelného otroctví vracet zpět do života.