Po dvou letech jsme se přihlásili tentokrát již do 7. kola grantové výzvy „Vy rozhodujete, my pomáháme!“ Nadačního fondu Tesco s projektem nazvaným „Vybavený školák = připravený a spokojený školák!“, který měl za cíl podpořit děti z chudých rodin ve finančním zajištění školních učebnic, v účasti na školních akcích (jako škola v přírodě), středoškoláky v pořízení předplatného na MHD a v zajištění vstupného pro společné akce dobrovolníků s dětskými klienty.

Projekt byl vybrán do hlasovací fáze, ve které se umístil na 3. místě a získal tak podporu ve formě 10.000,- Kč. Rozhodli jsme se, že získanou částku využijeme na propagaci naší organizace TADY A TEĎ a pořídíme za ni nové propagační poznámkové bloky pro dobrovolníky či dárce a především nové grafické motivy našich maskotů postaviček ADY a EDa, které jsou základem pro naši grafickou tvář organizace.

Nadačními fondu Tesco moc děkujeme za opakovanou podporu a štěstí s podobným projektem zkusíme i příště!