Projekt s názvem „Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ“ realizujeme od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 díky Dotačnímu programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu rodin s nezaopatřenými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho podpůrné aktivity mají za cíl posílit adaptabilitu, stabilitu a odolnost rodiny vůči krizovým situacím a preventivně takovým situacím předcházet, dále aby rodina byla podporujícím prostředím především směrem k dětem a dospívajícím a byla na těžké životní situace připravena tak, že i v okamžiku krize jsou zajištěny v co největší míře podmínky pro přirozený psychosociální vývoj dítěte a jeho vzdělávání.

V rámci projektu si klademe a chceme naplnit tyto konkrétní cíle:
1. navýšení rodičovských kompetencí:
2. posílení rodinných vztahů mezi členy rodiny
3. zvýšení gramotnosti rodiny v prevenci a řešení krizových situací a v oblasti rodičovských
kompetencí formou individuální osvěty na konkrétní témata
4. navázání rodiny na odborné poradenské služby

Těchto cílů dosahujeme následujícími projektovými aktivitami:

1. Základní individuální poradenství v oblasti rodinných vztahů
2. Svépomocná skupina pro dospívající dívky ve věku 14-19 let
3. Individuální program osvěty pro rodiny o rodičovských kompetencích a o tématech krizových situací
4. Zprostředkování odborných poradenských aktivit