Doba trvání: září 2010 – dosud
Cílová skupina: mladé matky ze sociálně znevýhodněného prostředí
O programu:  Máma klub navštěvují mladé matky nejčastěji ve věku 16 – 23 let a jejich děti do 3 let věku ze sociálně vyloučeného prostředí. Klientky s dětmi se v prostorách Střediska inkluzivních služeb (SIS) v lokalitě “Plac” scházejí 1x týdně za přítomnosti terénní aktivizační pracovnice. […]