Doba trvání: září 2010 – dosud

Cílová skupina: mladé matky ze sociálně znevýhodněného prostředí

O programu:  Máma klub navštěvují mladé matky nejčastěji ve věku 16 – 23 let a jejich děti do 3 let věku ze sociálně vyloučeného prostředí. Klientky s dětmi se v prostorách Střediska inkluzivních služeb (SIS) v lokalitě “Plac” scházejí 1x týdně za přítomnosti terénní aktivizační pracovnice. Čas strávený v Máma klubu je vyplněn zejména diskuzemi a výměnou zkušeností přizpůsobených aktuálním potřebám klientek (mateřství, psychomotorický vývoj dítěte, role otce v rodině, antikoncepce, finanční situace rodiny, návrat na trh práce apod.). Současně děti mohou v rámci klubu rozvíjet vlastní dovednosti díky množství edukativních hraček a užít si kolektivních her. V neposlední řadě mají maminky příležitost se s dětmi dostat  k volnočasovým aktivitám v prostorách klubu i mimo něj, které jim mohou sloužit jako tipy, jak smysluplně trávit čas se svým dítětem.

Cílem této aktivity je ukázat klientkám výhody, které plynou z dosažení určitých stupňů vzdělání jejich dětí, podpořit je v otázkách výchovy a péče a zároveň jejich vlastní osobnostní rozvoj. Přidruženým cílem je motivace klientek k vedení jejich dětí ke vzdělání, zvyšování souvisejících sociálních dovedností a zajištění potřebné domácí přípravy pro děti.