Doba trvání: Resslova: září 2008 – srpen 2009 | Jateční: 2010 – 2012 | Plachého: červen 2010 až březen 2014 | Koperníkova: duben 2014 až červen 2015 | Koperníkova: září 2016 – doposud

Cílová skupina: rodiče a jejich děti (ve věku 3 až 5 let) ze sociálně znevýhodněného prostředí

O programu: Pro děti, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí je předškolní příprava velmi důležitá pro jejich úspěšnou budoucnost v rámci dalšího vzdělávacího procesu. Předškolní kluby jsou určeny pro děti ve věku 3 až 5 let, které z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy. Aktivity v rámci klubu jsou zaměřeny na celkové posílení schopností a dovedností, které odpovídají věku dítěte. Prostřednictvím individuálního přístupu jsou rozvíjeny např. oblasti motoriky a grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, sociálních dovedností, základních matematických představ atd.

Cílem předškolních klubů je asistence rodičům při začlenění jejich dítěte do běžné mateřské školky, popřípadě dítě připravovat na úspěšný a bezproblémový vstup do systému základního školství.