Doba trvání: od roku 2004 program „Podpora vzdělávání“; od roku 2007 je program v rámci registrované sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina: Rodiny s nezaopatřenými dětmi žijící v sociálním vyloučení nebo ti, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi (např. cizinci).

O službě: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je registrovaná sociální služba. V rámci této služby realizovaný Program „Podpora vzdělávání“ se zaměřuje na dlouhodobou práci s rodiči i dětmi, kdy s většinou klientů spolupracujeme několik let. Pracovníci organizace poskytují kromě stěžejních aktivit individuání doučování a mentoring také poradenství týkající se podpory motivace k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke vzdělávání jejich dětí, např. pravidelná komunikace se školou jejich dítěte.

Hlavním cílem programu „Podpora vzdělávání“ je prevence předčasného ukončení vzdělávání a zkvalitnění úrovně mimoškolní přípravy sociálně znevýhodněných dětí. Terénní aktivizační pracovník pracuje s celou rodinou v oblasti vzdělávání, snaží se ve spolupráci s rodiči optimalizovat celkové rodinné prostředí, a to jak přímo v domácnosti, tak i směrem ven ve vztahu ke vzdělávacím a dalším odborným institucím (školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady apod.). Teprve celková stabilizace domácnosti může umožnit řešení problémů z oblasti vzdělávání, které logicky klienti nevnímají jako ty, které by se měly řešit přednostně, proto je v rodinách poskytována většinou zároveň také sociální služba Terénní programy.

Služba je v roce 2021 financována z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně.