Plzeň | 25. 10. 2021

Již XVI. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2021 pořádala opět DORA Plzeň a slavnostní předání cen proběhlo minulý čtvrtek, událost hostilo DEPO2015. Porota udělila tři hlavní ceny Křesadlo, dvě zvláštní ceny poroty a jedno zvláštní poděkování. Máme obrovskou radost, že naše skvělá dobrovolnice Markéta je nositelkou jedné ze 3 hlavních cen, nominovaných dobrovolnic a dobrovolníků z pestré palety činností bylo celkem 42. O dalších oceněných se můžete dočíst ZDE.

Markéta u nás působí již téměř 6 let a věnuje se podpoře vzdělávání dvou sester, které úspěšně provedla několika ročníky školní docházky od základní školy po školu střední. Svou laskavostí, empatií a soucitem si získala velkou důvěru obou dívek, tráví s nimi celá odpoledne, věnovala se jim i během nouzového stavu v on-line prostředí. Markéta si Křesadlo převzala z rukou Ing. Josefa Bernarda, náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje. Markétě a všem dalším dobrovolnicím a dobrovolníkům děkujeme za skvělou práci! DoŘe děkujeme za organizaci Křesadla i výbornou spolupráci na poli páchání dobra na území města Plzně.

A na závěr malá poznámka k „politice oceňování“. Kdybychom mohli, do Křesadla nanominujeme nejraději všechny naše dobrovolníky a dobrovolnice. Zároveň však platí, že nikdo z našich „dobroušů“ nevstupuje do podpory vzdělávání s motivací, aby byl někdy v budoucnu oceněn. Nabídky k nominacím někteří dokonce odmítají.. A to přesně v duchu poznámky moderátora slavnostního večera, slamera dr. Filipitche, že dobrovolnictví a skromnost jsou jaksi komplementární. To podepisujeme! A rádi v našich řadách uvítáme další dobré duše! Více info je TADY.

Fotografie: Dobrovolnická regionální agentura DoRa