období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

V předchozích dvou letech jsme díky podpoře Městského obvodu Plzeň 3 realizovali projekty „Pod lampou“ a „Pod lampou 2020“ zaměřené na komunikaci a diskusi společenských témat spjatých se sociálním vyloučením. Jelikož je komunikace a diskuse s širokou veřejností klíčová a doplňuje přímou terénní sociální práci s klienty, jsme opravdu moc rádi za pokračování podpory ze strany ÚMO 3, na jehož území zároveň bydlí značná část našich klientů. Komunikace mnohdy komplexních sociálních témat plní i preventivní funkci, prohlubuje porozumění tématu na straně širší veřejnosti. Konkrétně jde o poskytnutí dotace z dotačního programu Sociální oblast – Podaná ruka.

Letošní projekt kromě PR podporuje také náš fundraising, kterým se snažíme diverzifikovat finanční zdroje naší činnosti. V letošním roce chceme navázat zejména na komunikaci tématu dětských dluhů – a to ve vztahu k cílové skupině, které se dluhy týkají, ale i k širší a odborné veřejnosti, k relevantním úřadům a institucím – viz webové stránky projektu Za děti bez dluhů. Součástí těchto aktivit je také komunikace role a funkce nevládního sektoru obecně.