období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Poté, co jsme v loňském roce úspěšně realizovali projekt „Pod lampou“, jsme získali prostředky na jeho pokračování i v roce 2020. V něm chceme opět realizovat – či se aktivně účastnit – minimálně deseti veřejných akcí, které by svým charakterem oslovili co nejširší publikum. V širším slova smyslu chceme budovat sebevědomý občanský sektor.

Chceme se soustředit na větší soběstačnost s využitím soukromých dárců a dalších podporovatelů organizace, stejně jako na osvětovou činnost (spjatou s tématy sociálního vyloučení a dílčími tématy jako sociální bydlení, dětské dluhy atp.) směrem k široké veřejnosti. Tak, aby byla organizace připravena na úbytek evropských dotací v následujících letech a měla zajištěn základní provoz i bez ohledu na tyto zdroje. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout, je i komunikace zmíněných společenských témat, a to včetně dopadů témat na širokou veřejnost.

Projekt je hrazen z dotačního programu Sociální oblast – Podaná ruka, který v rámci rozpočtu MO Plzeň 3 realizuje  Úřad městského obvodu Plzeň 3.