Doba trvání:  lokalita „Plac“: leden 2010 – dosud | lokalita Jateční: listopad 2009 – podzim 2012 | lokalita Resslova: říjen 2007 – říjen 2009
O programu SIS: V rámci aktivit realizovaných v Plzni se TAT snaží zprostředkovat své služby i služby dalších organizací přímo v sociálně vyloučených lokalitách. Tedy tam, kde dlouhodobě žije větší počet potencionálních i […]