S dětmi se učíme hlavně individuálně, přímo v jejich domácnosti. Díky vstřícnému přístupu dvou plzeňských základních škol ale zajišťujeme i skupinové doučování. To se odehrává na ZŠ Masarykova a ZŠ Benešova, kam naši pracovníci docházejí jednou týdně.

Spolupráce vychází s potřeb škol, kdy doučované děti vytipovali přímo jejich učitelé. „Kromě doučování jsou naši pracovníci také k dispozici učitelům škol, se kterými potřeby dětí dále konzultují. Pedagogům rovněž nabízíme vzdělávací semináře. No a do spolupráce se školami lze určitě započítat ještě individuální doučování dalších žáků zmíněných škol,“ doplnil obsah spolupráce ředitel Miroslav Gažák.

„Naši žáci mají díky Tady a teď mnohem větší šanci ve škole uspět“ (Lucie Sichingerová, ZŠ Masarykova).

Spolupráci kladně hodnotí Ivana Čapíková, ředitelka Benešovy ZŠ: „Kolegové z Tady a teď nás oslovili se zajímavou nabídkou. Naši učitelé pro doučování vytipovali dvacítku žáků prvního stupně, kteří potřebují intenzivnější pomoc se školní látkou“. Někteří kantoři se na doučování podle ředitelky už sami ptali. Vzájemná spolupráce už na škole totiž v minulosti probíhala.

Na předchozí tradici navazuje i doučování na ZŠ Masarykova. Koordinátorka inkluze této školy, Lucie Sichingerová, spolupráci velmi oceňuje: „Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvují také sociálně vyloučené či jinak znevýhodněné děti, a také žáci s odlišným mateřským jazykem, je pomoc Tady a teď opravdu přínosná. Dětem se věnují individuálně, pomáhají s učivem, s úkoly, ale doučují také celou skupinu dětí z druhého stupně“. Koordinátorka oceňuje i podporu pedagogů a pomoc při řešení složitějších problémů v rodinách dětí. „Naši žáci mají díky Tady a teď mnohem větší šanci ve škole uspět a pedagogové i vedení školy nejsou ve své snaze pomoci rodinám sami,“ uzavírá Lucie Sichingerová.

Doučování na základních školách probíhá v rámci projektu K.O.Z.A. Více informací o projektu nabízí stránka zde. Tento článek se pak věnoval projektu z pohledu předškolního vzdělávání.

Projekt K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.