realizace: 1. 9. 2016 až 31. 7. 2019

Hlavním cílem projektu je vyrovnání přístupu ke vzdělávání romským dětem, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, jenž tyto žáky vzdělávají a to jak v mateřských, tak základních školách. Pedagogům projekt nabízí odborné vzdělávání.

Dalším cílem projektu je rovněž vytvoření komunikačních platforem v jednotlivých obcích, kterých se budou účastnit pedagogové ze zapojených škol, pracovníci NNO, úředníci (školské a sociální odbory samospráv) a další zainteresované subjekty včetně zákonných zástupců dětí.

Projekt si klade za cíl také informovat o daném problému, jenž projekt řeší, zejména širší rodičovskou veřejnost. Vysvětlit pedagogické i neodborné veřejnosti, že změna životních trajektorií Romů, kteří žijí v sociálním vyloučení, je velmi pravděpodobná a to především prostřednictvím vzdělávání. Projekt osvětovou kampaní také přispěje k bourání negativních stereotypů a všeobecně rozšířených mýtů o společném vzdělávání.

Projekt je realizován v partnerství s organizací Člověk v tísni, o.p.s. a je zaměřen na oblast předškolního a školního vzdělávání. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. je realizátorem projektových aktivit v Plzni. Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

  • provoz Předškolního klubu v Koperníkově ulici a návazné poskytování služby zaměřené na podporu a poradenství v oblasti předškolního vzdělávání směřované k rodinám cílové skupiny
  • realizace individuálního doučování přímo v domácnostech klientů a skupinového doučování ve spolupráci se základními školami, které jsou do projektu zapojeny
  • realizace proinkluzivní platformy

Projekt K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

koza-logolink