SPOLEČNOST TADY A TEĎ v loňském roce v Plzni v oblasti vzdělávání podpořila 141 klientů. Organizace pracuje s rodinami, které mají dluhy, problémy s bydlením a další sociální potíže. Pracovníci i dobrovolníci pomáhají dětem s učením, vedle zlepšení samotných školních výsledků se ale zaměřují i na další rozvoj dítěte.

Organizace loni spolupracovala například s Monikou, která chodí na první stupeň základní školy. Monika v té době žila s matkou a dvěma sourozenci na jedné z plzeňských ubytoven. „Čtyřčlenná rodina bydlela v jedné místnosti. V přízemí ubytovny je nonstop herna, po chodbě se potulovala spousta lidí. Když jsme se s Monikou začali učit, přiběhly další děti a rušily nás. Nebylo to zkrátka prostředí, ve kterém by se mohla Monika dobře připravovat do školy,“ vzpomíná Jakub Chabr, pracovník SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ. Doplňuje, že se tak raději začali s dívkou učit přímo ve škole. „Monika začala dostávat lepší známky. Po pár měsících doučování přišlo vysvědčení. Oproti pololetí na něm z několika čtyřek zůstaly dvě, pak už pouze jedna trojka a zbytek jedničky a dvojky. Aktuálně Moniku doučuje dobrovolnice a vypadá to zas o něco lépe,“ dodává Jakub Chabr. Podle něj se zlepšily nejen Moničiny známky, dívka má větší sebevědomí, nestydí se a snáze komunikuje s dospělými.

Náplň spolupráce s konkrétní rodinou v oblasti vzdělávání je vždy nastavena dle potřeb dětí a jejich rodičů. Cílem je dosáhnout toho, aby zapojené děti byly ve škole co nejúspěšnější. „Snažíme se, aby se rodiče aktivně zajímali o prospěch svých dětí, včas je ve škole omlouvali v případě absence, kontrolovali jim pravidelně žákovskou knížku, dohlédli na domácí přípravu. Rodičům pomáháme i při komunikaci se školou,” doplňuje Hana de La Mure. Organizace také spolupracuje se školami a dalšími odbornými institucemi v oblasti vzdělávání. Na spolupráci s klientskými rodinami se v roce 2016 navíc podílelo celkem 46 dobrovolníků.

Další z nabízených služeb v oblasti podpory vzdělávání je Mentoring. „Se staršími dětmi se snažíme navázat neformální přátelský vztah a pomoc jim rozvíjet se v rozličných oblastech tak, aby byly co nejlépe připravené na dospělost. Vymýšlíme společně nejrůznější aktivity, chodíme sportovat, na kulturní akce, jezdíme na výlety. Bavíme se o věcech, které je aktuálně trápí. Hlavním tématem je však další studium po základní škole a fungování pracovního trhu.“ uvádí Hana de La Mure, koordinátorka terénních pracovníků. Pracovníci SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ v loňském roce řešili celkem 265 zakázek v oblasti podpory vzdělávání, z nichž 209 ve stejném roce uzavřeli. Jako úspěšných bylo vyhodnoceno 189 zakázek.

Uvedené aktivity byly v loňském roce podpořeny mimo jiné v rámci dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny na rok 2016.