Se závěrem, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ nám dne 5. 2. 2019 Krajský úřad vystavil Protokol o kontrole průběžného vyúčtování veřejné sbírky. Naše veřejná sbírka byla zahájena dne 14. 10. 2017 a je konána na dobu neurčitou. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na přímou vzdělávací, sociální, terapeutickou pomoc klientům, materiální pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.

Rekapitulace vyúčtování za kontrolované období 14.10.2017 – 30.9.2018
Hrubý výtěžek za kontrolované období 27 387,81 Kč
Čistý výtěžek za kontrolované období 26 337,55 Kč
Využito na účel sbírky v kontrolovaném období 21 242 Kč
Zůstatek čistého výtěžku (k použití v dalším období) 5 095,55 Kč
Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování 5 095,55 Kč