Plzeň | 13. 4. 2021

Dočasný azyl pro lidi bez přístřeší byl v březnu a dubnu v prostorách DEPO2015 v provozu od 24. 3. do 12. 4. Kapacita noclehárny (55 lidí) byla naplněna již po 3 dnech. Někteří nocležníci a nocležnice prostor opouštěli, přijímáni byli jiní. Noclehárnu i nízkoprahové denní centrum využilo během 20 dnů 106 klientů. Mezi klienty bylo několik párů, spousta zaměstnaných lidí a také několik psích kamarádů. Dvakrát proběhlo antigenní testování, nikdo nebyl covid-pozitivní. Díky tomu I díky konci karantény v Domově sv. Františka jsme se domluvili s městem Plzeň a DEPO2015 i dalšími aktéry na ukončení provozu KC.

S řadou klientů pokračuje sociální práce.

Poděkování: Plzeň.euDomov sv. Františka – zařízení pro osoby bez přístřešíDEPO2015Člověk v tísni – Plzeňský krajSpolek Ulice PlzeňTerénní program SKP PlzeňPoint 14Centrum protidrogové prevence a terapie, opsLedovec, z.s.petcenter.cz Plzeň, studentky a studenti VOŠ.