V rámci aktivit TaT naražíme na nedostek různých zdrojů. Jde o zdroje materiální i nemateriální povahy a v této sekci se dozvíte, co můžet TaT poskytnout třeba i vy.

Materiální podpora

  • pro naše semináře (Ghettout a Šikmá plocha) poptáváme notebooky, které jsou funkční a kapacitně dostačují k tomu, aby se na nich dalo pracovat (tzn., že by notebook neměl být starší než cca 10 let)
  • po dohodě přijímáme knihy pro děti a mládež do naší bezplatné knihovny lokalitách, kde působíme
  • po dohodě přijímáme vybavení pro školáky (tašky do školy apod.)
  • po dohodě přijímáme vybavení na sport

Nemateriální podpora

V rámci našich aktivit se snažíme dospělé i nedospělé klienty informovat například o tom, co obnášejí jednotlivé profese na trhu práce. Uvítáme tedy kohokoliv, kdo by byl ochotný prezentovat v rámci některé z našich volnočasových aktivit to, co dělá nebo umí.

Jedná se například o řemeslníky, umělce, lékaře, podnikatele a další. Jde nám o to, aby se lidé z naší cílové skupiny dozvěděli, a to nejen teoreticky, co různé profese v reálném životě obnášejí. Řemeslník může vyprávět o tom, co dělá a co k tomu potřebuje, podnikatel může vysvětlit, jak se podnikatelem vlastně stát a jaká jsou povinnosti i rizika, umělec se může prezentovat v rámci workshopu, který TaT připraví.

Ze všech společných akcí může vzniknout například fotodokumentace, kterou uveřejníme na našich stránkách a profilu na Facebooku. Zároveň na stránkách a Facebooku uveřejníme poděkování za spolupráci.

Dále pak TaT poptává služby, které při své práci také potřebuje, ale často na ně nemá dostatečné finanční pokrytí.

Naším ideálem je to, abychom měli skupinu lidí, na které se můžeme obrátit v případě nouze nebo potřeby. Nejde o peníze, ale o služby, které můžete poskytnout. Níže je popsáno, koho například poptáváme a jakou představu o spolupráci máme.

  • Dětský lékař nebo lékařka, který/á bude ochotný přijímat zejména malé pacienty ze zemí EU i mimo ně, kteří mají „problematické“ pojištění. Jedná se zejména o ta pojištění, která vyžadují větší počet adinistrativních úkonů lékaře.
  • Autodopravce, který by byl ochotný spolupracovat při volnočasových aktivitách pro děti, které se konají mimo Plzeň, a kde je špatná dopravní dostupnost.
  • Autodopravce, který by byl ochotný bez nároku na odměnu nebo se slevou spolupracovat při stěhování.
  • Řemeslníky, kteří nám bez nároku na odměnu nebo se slevou pomůžou, když se něco rozbije v prostorách organizace. Může se jednat o zámečníka, truhláře, elektrikáře apod.
  • Dále pak sháníme kohokoliv, kdo umí něco, co se může neziskové organizaci poskytnout, i když není na výše popsaném seznamu. Kontaktujte nás a dozvíte se, jestli s jsou oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat. Určitě jsou.