TADY A TEĎ o.p.s. uvítá dary a podporu. Rádi bychom měli na své straně silného sponzora, se kterým by TaT spolupracovalo na dlouhodobých i krátkodobých projektech a mohlo by tak rozvíjet svojí činnost.

Za to je TaT schopno nabídnout po určitou dobu vztah, který bude založen na vzájené podpoře v oblasti komunikace a marketingu – TaT tak bude poskytovat kompenzaci tomu, kdo poskytl své peníze, věcný dar nebo know how ve formě sponzorského daru. Každému, kdo by o takové aktivitě zauvažoval, doporučujeme kontaktovat ředitelku organizace, která nabídne konkrétní podoby spolupráce. TaT dále zajistí poradenství v oblasti daňového odpisu sponzorského daru. Více informací naleznete v sekci Užitečné informace ke sponzoringu a dárcovství.

Co nabízíme za sponzorskou spolupráci:

  • Na svých stránkách uveřejníme logo sponzora, banner na jeho www stránky (podle výše příspěvku, abychom stránky nezahltili logy a bannery).
  • Na svých stránkách uveřejníme poděkování, stejně tak i na profilu Facebooku.
    Sponzor se stane příjemcem všech aktualit o dění ve SPOLEČNOSTI TaT.
  • Sponzor bude každý rok dostávat Výroční zprávu organizace.
  • Sponzor obdrží od TaT poděkování, které si může vystavit ve svých prostorech (třeba proto, aby se o jeho aktivitě dozvěděli jeho zákazníci).
  • Zástupci sponzora se budou moci zúčastnit některých aktivit TaT (setkání, výlety apod.).
  • TaT zajistí poradenství v oblasti daňového odpisu sponzorské aktivity.

Finanční a věcné dary – Dárcovství

Dárcovství je oproti sponzoringu založené na neočekávání plnění protihodnot. To znamená, že se TaT při přijetí daru nezavazuje ke stejným výkonům jako při přijetí sponzorské podpory.

Finanční dary lze zaslat na účet č.185693404/0300 (ČSOB), věcné dary může kdokoliv zaslat na adresu organizace uvedenou v kontaktech, nebo dar osobně přinést. I v tomto případě doporučujeme obrátit se na ředitelku organizace a vyjednat s ní podobu a způsob darování daru. Přestože dárcovství z principu nezavazuje obdarovaného k plnění rozsáhlých protihodnot, TaT nabízí za dary:

  • Na svých stránkách a na profilu Facebooku uveřejníme poděkování (neplatí u anonymních dárců).
  • Dárce, nebude-li anonymní, může dostávat pravidelně informace o dění v organizaci a výroční zprávy organizace

Informace o tom, co je možné TaT darovat najdete v sekci Nabídněte, co máte nebo co umíte.

Finanční dar formou nákupu prostřednictvím projektu GIVT

Specifickou formou finanční podpory je příspěvek skrze běžného nakupování po internetu díky projektu společnosti GIVT.cz s. r. o.. Tato společnost vyjednala spolupráci s různými e-shopy a to tak, že z každého nákupu jejich produktu bude poslán podíl vybrané neziskové organizaci. Jak, stojí na webu https://givt.cz/ – stačí jeden klik navíc.

Mechanismus je prostý: pokud byste chtěli nákupem na internetu podpořit naší organizaci, začněte nejdříve vyhledáním e-shopu (je-li již partnerem) na webu GIVT, kde posléze zaškrtnete či z nabídky vyberete naši organizaci. K podpoře naší organizace můžete použít odkaz přímo zde:

http://bit.ly/SpolečnostTadyaTeď

TaT si vyhrazuje právo odmítnout spolupráci s kýmkoliv, kdo se podílí na sociálním vyloučení v České republice, nebo zastává například krajně pravicové názory neslučitelé s principy občanské společnosti. TaT nepřijímá dary od politických stran a náboženských uskupení.