období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Díky podpoře ze strany Magistrátu města Plzně, konkrétně Odboru sociálních služeb, se můžeme v roce 2021 soustředit na systematickou práci a podporu našich dobrovolnic a dobrovolníků. Projekt Dobrovolníkem TADY A TEĎ 2021 se zaměří na metodické vedení dobrovolníků a celkovou profesionalizaci agendy dobrovolnictví. Konkrétně pro naše dobrovolníky a dobrovolnice budeme moci uspořádat pravidelná supervizní setkání, ale i setkání kazuistické, zabývající se konkrétními případy spolupráce s klienty v rámci podpory vzdělávání a mentoringu. Dále budeme moci uspořádat také neformální setkání dobrovolníků s dětmi mimo obvyklý rámec podpory vzdělávání. Tedy více zážitkově.