realizace: 1. 9. 2016 až 31. 7. 2019
Hlavním cílem projektu je vyrovnání přístupu ke vzdělávání romským dětem, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, jenž tyto žáky vzdělávají a to jak v mateřských, tak základních školách. Pedagogům projekt nabízí odborné vzdělávání.
Dalším cílem projektu je rovněž vytvoření komunikačních platforem […]