Doba realizace 8.9.2020 – 30. 6. 2021

Uzavření škol v jarním nouzovém stavu kvůli epidemii nemoci COVID-19 bylo těžkou zkouškou pro nás všechny – děti a jejich rodiče, učitele, pro nás. Dětem z chudých rodin, které jsou ve škole neúspěšné, jejich školní situaci letošní zkušenost ve většině případů ještě zhoršila a pomyslné nůžky, znamenající nerovnosti ve vzdělávání, se ještě více rozevřely. Do grantové výzvy „POMOZTE DĚTEM – Kuře s aktovkou“, která se zaměřila na podporu také těchto dětí v návratu do školních lavic v září 2020, jsme tak podali projekt „Nejen zpátky do školy, ale i do kroužku!“. Cílem projektu je finanční podpora pěti konkrétních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v jejich návratu do běžného školního režimu se zaměřením na účast ve volnočasových kroužcích, kde mohou rozvíjet své schopnosti a talenty. Projekt tak odstraňuje finanční bariéru kurzovného a výdajů na nutné vybavení na kroužek.

Podpora projektu v celkové částce 25.000,- Kč je poskytována z grantového programu POMOZTE DĚTEM za spolupráce donorů Nadace rozvoje občanské společnosti, České Televize a Nadace České spořitelny.