S velkou radostí oznamujeme, že od ledna 2019 se naším dárcem stala firma s kancelářskými potřebami ACTIVA spol. s.r.o., která si dlouhodobě uvědomuje společenskou odpovědnost firem a realizuje řadu charitativních projektů. Jedním z nich je projekt „Activně dětem„, jehož získané prostředky jdou na podporu dětských domovů a zařízení pomáhajících zdravotně či sociálně znevýhodněným dětem v daném regionu.
Projekt Activně dětem běží již od roku 2006 a funguje na principu, kdy z každé objednávky, kterou přijme prostřednictvím elektronického obchodu na obchod.activa.cz, věnuje společnost na projekt ACTIVNĚ dětem 3 Kč. Získaná částka je podle stanoveného klíče rozdělována mezi jednotlivá regionální zařízení, kterým společnost ACTIVA následně na to poskytuje průběžně během roku věcný dar ve formě jimi vybraného zboží ze sortimentu ACTIVA (obchod.activa.cz).
Více informací o dalších projektech firmy si můžete přečíst zde:
https://obchod.activa.cz/kde-pomahame/

Jsme moc vděčni, že se nás rozhodla dlouhodobě podporovat tato úspěšná a stabilní firma, která je kapitálově nejsilnější českou společností v oboru kancelářských potřeb na českém trhu. Její podpory si skutečně vážíme. Nechť je inspirací a příkladem ostatním!