Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.“ (registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008) je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.