Plzeň (15. 6. 2016) – Poslední den tohoto školního roku, dne 30. 6. 2016, proběhne v plzeňské lokalitě známé jako „Plac“ (vnitroblok Korandovy a Plachého ulice) jednodenní kulturně-společenská akce s příznačným názvem Open Plac.

Cílem akce je zprostředkovat veřejnosti setkání s méně známou tváří lokality skrze kulturní program, symbolicky ji tak otevřít a nabídnout tím účastníkům jiný obraz prostoru, který v povědomí veřejnosti nemívá dobrou pověst. Akci pořádá organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Začátek programu je ve 14:00 a jeho součástí budou workshopy pro děti i dospělé (hudební, výtvarné i jiné), prezentace výstupů volnočasových aktivit nejen naší organizace (např. vystoupení Hulahoop občanského sdružení Žonglér, krátké animované filmy vytvořené ve spolupráci s neziskovou organizací Animánie), výstava uměleckých fotografií z „Placu“ a okolí, informační tabule o historii lokality a na samotný závěr ve 21:30 projekce filmu, o jehož výběru rozhodne hlasování na sociální síti organizace.

„Rádi bychom na jeden den vytvořili prostor pro setkání obyvatel „Placu“, jejich sousedů a dalších lidí, kteří tuto městskou část z nejrůznějších důvodů navštěvují či jen pravidelně míjejí,“ řekl Miroslav Gažák, ředitel organizace, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí a mladistvých ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Kulturní akce Open Plac se uskuteční v rámci stejnojmenného projektu, jenž je realizován organizací SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. a hrazen z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR.

urad_vlady nove logo

Stáhnout tiskovou zprávu