realizace: 1.1.2017 až 31.12.2017

Projekt pokračuje v zavedených aktivitách poskytovaných v reakci na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plachého ulici v Plzni v předchozích letech. Jeho cílem je zapojení především dětí a mladistvých do organizovaných aktivit se vzdělávacím i preventivním podtextem (ve smyslu školního vzdělávání i rozvoje sociálních kompetencí) a dále dosáhnout rozvinutí aktivit určených přímo pro obyvatele „Placu“, které v lokalitě úspěšně dlouhodobě poskytujeme a jsou obyvateli lokality vyhledávány. Novinkou projektu v tomto kalendářním roce je vytvoření svépomocné skupiny také pro mladistvé hochy s názvem „Pánský klub“.

Projekt se skládá z následujících aktivit:

  • volnočasový klub Placka pro děti z lokality „Plac“ a blízkého okolí
  • svépomocná skupina pro mladistvé dívky (Dámský klub)
  • svépomocná skupina pro mladistvé hochy (Pánský klub)
  • individuální podpora dětí a jejich rodičů v oblasti vzdělávání v průběhu celého školního roku; zahrnuje také prázdninové skupinové doučování jako přípravu na reparáty

Projekt je hrazen z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR.