Projekt řeší situaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou výrazně ohrožené školním neúspěchem. Takové děti často opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním, případně ukončují střední školu hned v 1. ročníku, a směřují na trh práce jako nekvalifikovaná pracovní síla. Tyto trajektorie mladých lidí má projekt za cíl měnit prostřednictvím těchto aktivit:

  1. Program individuální osvěty pro děti a jejich rodiny o konkrétních krizových situací
  2. Program Mentoring jako průvodce tranzitním obdobím přechodu žáků ze ZŠ na SŠ a jejich podpora v setrvání v 1. ročníku
  3. Svépomocná skupina „Dámský klub“ pro dívky ve věku 14 až 18 let

Projekt je realizován v termínu od 1.07.2020 do 30.06.2021 díky grantovému programu POMOZTE DĚTEM Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize.