Projekt s názvem „Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ“ realizujeme od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 díky Dotačnímu programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí – stejně jako v loňském roce.

Projekt nabízí ucelený program podpory rodin se specifickými potřebami (neúplné rodiny matek samoživitelek, rodiny národnostních menšin, rodiny se třemi a více dětmi nebo rodiny s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami – děti se specifickými poruchami učení a chování, děti s lehkým mentálním postižením apod.). Reagujeme na vlastní dlouholetou zkušenost s prací s rodinami, které krizovými situacemi již opakovaně prošly a tyto životní situace významně zhoršily sociální situaci celé rodiny. A reagujeme rovněž na narůstající poptávky po těchto aktivitách ze strany klientů – a to v souvislosti s nouzovým stavem a pandemií, která postavila rodiny před nové výzvy (rodiny s dětmi v dlouhodobé izolaci, uzavření škol a distanční vzdělávání, ztráty příjmů apod.).

V rámci projektu si klademe a chceme naplnit tyto konkrétní cíle:
1. navýšení rodičovských kompetencí:
2. posílení rodinných vztahů mezi členy rodiny
3. zvýšení gramotnosti rodiny v prevenci a řešení krizových situací a v oblasti rodičovských kompetencí formou individuální osvěty na konkrétní témata
4. navázání rodiny na odborné poradenské služby

Těchto cílů dosahujeme následujícími projektovými aktivitami:

1. Základní individuální poradenství v oblasti rodinných vztahů
2. Svépomocná skupina pro dospívající dívky ve věku 13-19 let
3. Individuální program osvěty pro rodiny o rodičovských kompetencích a o tématech krizových situací
4. Zprostředkování odborných poradenských aktivit