Projekt „Na tu školu mám“
období realizace: 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019

S posledním prosincovým dnem skončil projekt „NA TU ŠKOLU MÁM“, který byl zaměřen na podporu školáků v posledním ročníku základní školy a studentů středních škol. Projektovými aktivitami podpořené děti byly z rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rozvoj dětských schopností a talentů je limitován právě chudobou rodin. Ty si nemohou často dovolit platit školní pomůcky, natož kurzovné do volnočasových kroužků. Děti tak nerozvíjejí své dovednosti, nemohou se setkávat se stejně talentovanými vrstevníky z majoritní společnosti nebo jsou vůči nim při studiích znevýhodněni, což vede k frustraci, sníženému sebevědomí a prohloubení sociální izolace. Motivaci k dosažení středního vzdělání tak klade dospívajícím dětem příliš bariér, se kterými se tito aktéři sami nemohou vyrovnat. Projekt tak cílil na snížení vlivu finanční bariér u chudých rodin za účelem podpory jejich dětí v dalším vzdělávání a na srovnání startovacích čar na cestě ke vzdělávání, školním úspěchům a k rozvoji dovedností, které pomohou těmto dětem najít jejich místo ve společnosti.

Projektové aktivity umožnily dětem zajistit jízdné na MHD, pořídit školní potřeby pro nástup do 1.ročníku střední školy nebo přispět na komerční zájmový kroužek. Projekt také formou úhrady vstupného umožnil těmto dětem zažít společnou zážitkovou aktivitu (např. návštěvu kina nebo divadla) s dobrovolníky, kteří je doučují nebo mentorují v rámci dobrovolnických programů organizace. Poslední projektovou aktivitou byla činnost fundraisera, který zajišťoval dofinancování jednotlivých úhrad vyhledáváním a získáváním dalších individuálních dárců.

Projekt podpořil celkem 58 dětí z chudých rodin a jeho realizace byla podpořena Nadačním fondem Albert, konkrétně programem Bertík pomáhá pro rok 2019.

Nadačnímu fondu Albert moc děkujeme za podporu a těšíme se na případnou další spolupráci!