Název: Zveřejněte pravidla pro přidělování bytů, doporučil Plzni ombudsman
Autor: Jaroslav Nedvěd
Zdroj: www.idnes.cz
Datum vydání: 23. května 2013

Nežádejte od zájemců o městské byty výpis z rejstříku trestů a zveřejněte pravidla pro přidělování nájmů v městských bytech. Tato dvě doporučení má pro Plzeň ombudsman Pavel Varvařovský. Pravidla, podle nichž se v Plzni přidělují městské byty, posuzoval na podnět společnosti Tady a teď.

Ředitelka společnosti Tady a teď Michaela Hirtová se na úřad ombudsmana obrátila s podezřením, že pravidla jsou v Plzni diskriminační. Vycházela přitom ze stížností a zkušeností především romských obyvatel města.

„Netransparentnost přidělování bytů a diskriminační požadavek předložení výpisu z rejstříku trestů komplikuje situaci sociálně vyloučených rodin a v podstatě vede k jejich dalšímu sociálnímu propadu,“ zdůvodnila podání podnětu ombudsmanovi Michaela Hirtová.

Ombudsman pro prověření podnětu konstatoval, že pravidla nelze označit za diskriminační. Zároveň ale upozornil, že požadovat výpis z rejstříku trestů je nezákonné, protože to odporuje zákonu na ochranu osobních údajů.

Ombudsman navíc upozornil, že ztížený přístup k pravidlům pro přidělování bytů je v rozporu s požadavkem na transparentnost veřejné správy a se zákonem o obcích. „Informace o jejich obsahu by měly být volně dostupné,“ uvedl Pavel Varvařovský k pravidlům.

Primátor Plzně Martin Baxa z ODS označil za podstatné, že ombudsman uvedl, že pravidla diskriminační nejsou. „Takže se nepotvrdila původní obava společnosti Tady a teď, že znevýhodňují určitý typ uchazečů o byt,“ prohlásil primátor.

Ale změní se nyní na základě doporučení ombudsmana něco? „Zda je v rozporu se zákonem vyžadovat výpis z rejstříku trestů, neumím posoudit. Já jsem v radě navrhoval, aby se ta povinnost do pravidel nedávala. Neuspěl jsem a kolegy v radě jsem v této věci nepřesvědčil,“ sdělil Baxa. Zda se tedy povinnost pro žadatele zruší, říci nechtěl.

Podobně zdrženlivý byl i v případě požadavku ombudsmana na zveřejnění pravidel. „Neumím na to reagovat. V tuto chvíli nevím, proč magistrát tu směrnici nepovažuje za veřejnou. Na to se zeptám,“ konstatoval.

A čím tedy ombudsmanovi zástupci magistrátu zdůvodňovali, že jsou pravidla neveřejná? Argumentovali například tím, že se jedná o duševní vlastnictví. A dalším důvodem k utajení byla obava, že by volný přístup k přesným informacím o způsobu bodování jednotlivých žadatelů mohl vést k uvádění nepravdivých údajů do žádostí. Jednoduše řečeno: zájemci by na základě pravidel pro bodování mohli začít podvádět.

Odkaz na článek: http://plzen.idnes.cz/pridelovani-mestskych-bytu-v-plzni-d6v-/plzen-zpravy.aspx?c=A130523_085200_plzen-zpravy_pp