realizace: 1.1.2015 až 31.12.2015
Projekt reagoval na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plzni a jeho cílem bylo aktivizovat místní obyvatele lokality k řešení vlastní situace v oblasti bydlení a k účasti na založené platformě věnující se koncepci bydlení a zároveň uspokojit jejich potřeby v oblasti naplňování volného času dětí a mládeže. Součástí projektu bylo i poskytování mimoškolní přípravy dětem a […]