realizace: 1.1.2015 až 31.12.2015

Projekt reagoval na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plzni a jeho cílem bylo aktivizovat místní obyvatele lokality k řešení vlastní situace v oblasti bydlení a k účasti na založené platformě věnující se koncepci bydlení a zároveň uspokojit jejich potřeby v oblasti naplňování volného času dětí a mládeže. Součástí projektu bylo i poskytování mimoškolní přípravy dětem a podpora rodičů při naplňování jejich práv a povinností. V lokalitě „Plac“ jsme realizovali svépomocné skupiny, které obsáhly děti, mladé dívky a chlapce a mladé maminky nejen z lokality, ale i přilehlého okolí. Aktivity byly realizovány v nebytových prostorách přímo v lokalitě, které má organizace k dispozici.

Projekt se skládal z následujících aktivit:

  • volnočasový klub Placka pro děti z lokality „Plac“ a blízkého okolí
  • dále svépomocná skupina pro mladistvé dívky (Dámský klub)
  • svépomocná skupina pro mladé matky (Máma klub)
  • platforma pro řešení bydlení na „Place“, respektive pro řešení celkové situace bydlení v Plzni s ohledem na lidi žijící v sociálním vyloučení
  • podpora dětí v mimoškolní přípravě během školního roku a i o prázdninách.

Projekt byl hrazen z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR.