Doba trvání: březen 2010 – dosud

Cílová skupina: dívky ve věku 13 – 20 let ze sociálně vyloučeného prostředí

O programu: Klub probíhá každý čtvrtek od 17:00 do 19:00 v prostorách Střediska inkluzivních služeb pod vedením terénní aktivizační pracovnice. Náplní klubu jsou diskuze s dívkami na problematická témata (nechtěné či předčasné otěhotnění, prevence socio-patologických jevů, zdravý životní styl, orientace ve vzdělávacím systému a trhu práce,…atd.), dále semináře s externími hosty (např. s gynekoložkou, sportovní lektorkou, zubařkou, specialistkou na výživu) či debaty se středoškolskými členkami klubu o jejich zkušenostech ze středních škol/učilišť. Nedílnou součástí jsou nácviky praktických a komunikačních dovedností (telefonování, vystupování při přijímacím pohovoru, emailová komunikace…atp.) a prohlubování sociálních dovedností. Dámský klub je zpestřován sportovními či kulturními akcemi mimo lokalitu (zumba, kino, módní přehlídka, bazén…).

V průběhu pilotní realizace aktivity se ukázalo, že Dámský klub neslouží pouze k neformálnímu vzdělávání a smysluplnému trávení volného času, ale že je zároveň specifický ve své funkci podpůrné skupiny, kdy se dívky mezi sebou navzájem podporují a motivují k lepším studijním výsledkům, popřípadě k osobnostnímu či profesnímu růstu.

Dámský klub získal Zvláštní cenu za přínos k podpoře rozvoje dovedností řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2012.

Dámský klub byl ve školním roce 2012/13 realizován za Podpory Nadace Vodafone, programem v Pohybu.

Momentálně, v roce 2015, je klub podporován Nadačním fondem Albert dětem a v rámci projektu „Na Place se neplácáme“ z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR.