Od roku 2008 realizovali pracovníci TaT probační program – Učební program pro mladistvé recidivisty. Program je převzatý původně ze Švýcarska Sdružením pro probaci a mediaci v justici v Praze, které lektory vyškolilo a podílelo se na jejich realizaci. Klienty programu byli mladiství, kteří opakovaně spáchali trestný čin. Většina účastníků byla do programu doporučována Probační a mediační službou v Plzni.

Probační program probíhal formou třinácti dvouhodinových sezení a byl zaměřen na pochopení trestné činnosti, jejích typických motivů a rizik tak, aby došlo ke snížení recidivy pachatelů.

První běh programu byl realizován v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni. Celkem pak bylo realizováno již 5 běhů programu, kterých se účastnilo cca 45 mladistvých recidivistů z Plzeňska.