Doba trvání: únor 2008 až dosud

Cílová skupina: Děti a mladiství z prostředí sociálního vyloučení žíjící v Plzni a okolí, které v blízké době ukončí povinnou školní docházku.

O programu: Projekt Mentoring je logickým navázáním na služby Podpora vzdělávání a Individuální doučování, které jsou zaměřeny na mladší věkovou skupinu dětí.

Klientem mentoringu je mladý člověk, který v blízké době ukončí základní školu a stojí před rozhodnutím, zda začít pracovat, nebo pokračovat v dalším studiu. Základním pilířem mentoringu je neformální vztah mezi klientem a dobrovolníkem-mentorem. Mentor pomocí společných volnočasových aktivit rozvíjí sociální kompetence svého klienta, které bude potřebovat v další etapě svého života, a to vždy v souvislosti s klientovými individuálními potřebami a možnostmi. Pracovník organizace podporuje mentora v jeho činnosti, dodává mu praktické informace a zvyšuje jeho kompetence ke spolupráci s klientem. Pracovník organizace zároveň pracuje s rodiči na tom, aby své dítě podpořili při nástupu do další školy po škole základní.

Cílem mentoringu je připravit mladého člověka (či jeho rodinu) na další studium nebo v případě, že studovat odmítá, mu zprostředkovat legální zaměstnání, poskytnout mu v tomto směru potřebné informace a podporu.