Doba trvání: 2007 – 2011

Cílová skupina: většinová populace; děti a mladiství ohrožení sociálním vyloučením

TaT od roku 2007 s finanční podporou Nadace Vodafone ČR vyvíjela PC hru GhettOut, která byla představena veřejnosti v dubnu 2008. Hra je simulací sociální reality – života v sociálně vyloučené lokalitě Vybydlov. Hra obsahuje prvky z oblasti problematiky zadlužování, zaměstnání, užívání návykových látek, bydlení apod., stěžejním momentem je rozhodování mezi legálními a nelegálními činnostmi, které jsou však krátkodobě výhodnější. Hráči musí zvolit takovou životní strategii, která je dovede k úspěšnému cíli – získání nového bydlení. Původním záměrem bylo spíše šířit osvětu o problematice sociálního vyloučení směrem k většinové populaci.

Od roku 2008 do roku 2010 TaT hru GhettOut používala jako „trenažér životních strategií“ při realizaci seminářů na základních školách, v nízkoprahových klubech, dětských domovech a jiných zařízení.

Celkem bylo realizováno 60 seminářů, kterých se zúčastnilo 870 žáků a studentů.

Autorský tým: Štěpán Kabele, Daniel Hůle, Tomáš Hirt, Marcela Jirásková, Jiří Frýbert, Michaela Hirtová
Hru namluvil: Tomáš Hanák
Hudba: Bow Wave

Hra GhettOut je zdarma ke stažení na www.ghettout.cz, kde se dozvíte i další informace o projektu. Pro případné  zájemce je stále možné objednat si seminář. Rádi k vám přijedeme!

Na webu SLUNEČNICE.cz byla hra oceněna druhým nejvyšším hodnocením uživateli a má více jedenáct set uživatelských stažení.

Oceneno-4-hvezdy-white_GO_Slunečnice