Doba trvání: Klub Deštník (lokalita Jateční) září 2009- červen 2012 | Klub Placka (lokalita Plachého – Plachého 46) 2012 – listopad 2016  |  (lokalita Plachého – Korandova 7) prosinec 2016 – doposud

Cílová skupina: děti ve školním věku 6-13 let

O programu: V rámci dlouhodobé práce v terénu a sledování potřeb klientů naší cílové skupiny vyšlo najevo, že v některých lokalitách Plzně (a v sociálně vyloučeném prostředí obecně) chybí dětem přístup k volnočasovým aktivitám.

TaT má v současnosti k dispozici nebytový prostor v lokalitě Plachého, ve kterém uskutečňuje jednorázové i pravidelné volnočasové aktivity.

Další volnočasové aktivity organizuje TaT mimo bydliště dětí. Jedná se například o různé typy edukativních výletů a exkurzí v rámci Plzně i v okolí města, již tradičně každý rok pořádáme letní tábor. Fotografie z našich akcí najdete na našem profilu na Facebooku zde.  TaT také zprostředkovává a částečně hradí vybraným dětem pravidelné volnočasové aktivity mimo lokalitu u standardních poskytovatelů zájmových kroužků. Děti tak docházejí na běžné a oblíbené kroužky, například sportovní nebo jiné zájmové aktivity.

Přehled pravidelných aktivit:

Klub Placka
V lokalitě Plachého již několik let probíhá každý týden Klub Placka pro děti ve věku 6 až 13 let. Do klubu dochází pravidelně cca 10 – 15 dětí, pracovníci a dobrovolníci se při práci s dětmi soustředí na rozvoji grafomotorických schopností, rozvoji slovní zásoby a sociálních dovedností.

Součástí programu volnočasového klubu je organizace výletů a exkurzí s edukativním charakterem. V rámci klubu probíhá od roku 2015 spolupráce s Waldorfskou školou v Plzni, kdy se na základě podílení se na společných aktivitách prohlubuje součinnost obou skupin dětí z odlišných sociálních prostředí.

V současné době je Klub Placka realizován v rámci projektu „Analema“ financovaného programem Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce Úřadu vlády ČR.